Izturība pret liesmas izplatīšanos (pašnodziešana):

Produkti, kas izgatavoti no materiāla, kas izturīgs pret liesmas izplatīšanos, nedrīkst uzliesmot, ja tiem tiek tuvināts liesmas avots vai gadījumā, ja tie uzliesmo, tie nedrīkst turpināt degt brīdī, kad liesmas avots tiek noņemts. Tests tiek veikts, izmantojot precīzi specificētu degli.

Paraugs ir izturējis liesmas testu, ja:

  • tas nav aizdedzies
  • parauga aizdegšanās gadījumā liesma vai kvēlošana nodziest 30 sekunžu laikā pēc testa liesmas noņemšanas, turklāt neaizdegas iepakojuma zīdpapīrs un plāksne, kas novietota zem testējamā parauga

Izturība pret pārmērīgu uzkaršanu un degšanu (kvēlojošas stieples tests):

Izolācijas materiāla daļas, kuras elektrības ietekmes rezultātā varētu tikt pakļautas temperatūras iedarbībai un kuru bojāšana varētu apdraudēt drošību, nedrīkst pārmērīgi ietekmēt ne uzkaršana, ne degšana. Tās tiek kontrolētas, izmantojot kvēlojošas stieples testu.

Paraugs ir izturējis kvēlojošas stieples testu, ja:

  • nav redzama ne liesma, ne ilgstoša kvēlošana
  • parauga aizdegšanās gadījumā liesma vai kvēlošana nodziest 30 sekunžu laikā pēc kvēlojošās stieples noņemšanas
  • neaizdegas zīdpapīrs, un neapdeg plāksne, kas novietota zem testējamā parauga

Siltumizturība:

Izolācijas materiāla daļām, kas nepieciešamas, lai nostiprinātu strāvas daļas un/vai aizsargķēdes daļu pozīciju, tiek piemērots tērauda lodītes spiediena tests.

Paraugs ir izturējis testu, ja lodītes iespieduma diametrs noteiktās temperatūras apstākļos nepārsniedz noteiktus izmērus.