Vai vertikālām kabeļu līnijām var izmantot skavas 67XX un OMEGA skavas?

Jā.

Vai var savienot vairākas dzīslas vienā keramiskās skavas terminālī uguns noturīgajās kārbās?

Jā.

Vai var KOPOS ugunsnoturīgās sistēmas produktus kombinēt ar cita ražotāja produktiem?

Jā dībeļiem vai cita veida stiprināšanas materiālam (skrūvēm utt.) ir uguns noturības atbilstoša sertifikācija.

Vai kabeļu renēm tiek nodrošināts savstarpējs vadošs savienojums, lai nodrošinātu kopēju sistēmas sazemējumu?

Kabeļu renes ir izveidotas lai nodrošināt labi vadošu savienojumu, kad savieno atsevišķas renes. Tas tiek panākts ar fiksētu savienojumu, izmantojot speciālās NSM 6X10 skrūves.

Apgalvojums ir balstīts uz veiktajiem testiem kabeļu renēm un kabeļu trepēm, kas tika veikts saskaņā ar EN 61537 standartu atbilstoši Punktam 6.3.2. Saskaņā ar 11.1.2. Punktu testēts tika ar maiņspriegumu 50 līdz 60Hz ar strāvas stiprumu 25 ± 1 A, kas tika veiksmīgi novadīts cauri visam testa kabeļu renes/trepes testa posmam. Saskaņā ar šo punktu veiktais tests atbilst prasībām. Impedance ķēdē bija mazāka par 50 Mω. Testa laikā tika konstatēts, ka kabeļu renes un kabeļu trepes atbilst prasībām.

Vai jums ir piedāvājumā uguns noturīgie dībeļi ģipškartona plāksnēm?

Nē.

Kas ir halogēnus nesaturošs materiāls? Kāda ir atšķirība starp halogēnus nesaturoša un PVC materiāliem?

Materiāls, kas nesatur halogēnu, ir materiāls, kas nesatur halogēna elementu grupas vielas (fluoru, hloru, bromu, jodu un astat). Šie elementi ugunsgrēka laikā atbrīvo vielas, kas ir toksiskas cilvēkiem toksisku dūmu veidā, turklāt arī izraisa metālu koroziju. Halogēnus nesaturošas plastmasas ir drošākas, un produkti no tiem ir īpaši piemēroti cilvēku pulcēšanās vietās un evakuācijas maršrutos (sabiedriskās telpas, dzelzceļa stacijas, teātri, kinoteātri, tirdzniecības centri utt.). PVC vai polivinilhlorīds nav bez halogēnu materiāls, jo tas satur hloru.

Kāds ir minimālais liekšanas rādiuss gofrētajām caurulēm KOPOFLEX?

KOPOFLEXĀrējais diametrs (mm)Iekšējais diametrs (mm)Minimālais liekšanas rādiuss (mm)Iepakojums (m/kg)Iepakojuma izmēri (cm)
KF 09040403223050 / 9,580 x 25
KF 09050504135050 / 13100 x 30
KF 09063635235050 / 15,790 x 46
KF 09075756135050 / 18,7120 x 40
KF 09090907540050 / 27125 x 45
KF 091101109440050 / 34,5120 x 70
KF 0912012010050050 / 37,5150 x 60
KF 0912512510850050 / 39150 x 70
KF 0916016013665050 / 46190 x 80
KF 0917517515070050 / 64200 x 65

Kāds ir minimālais liekšanas rādiuss elektroinstalācijas caurulēm?

Minimālais liekšanas rādiuss elektroinstalācijas caurulēm KOPOS ir izteikts milimetros un attiecas uz caurules iekšējo centrālo asi.

Nominālais izmērsMinimālais liekuma rādiuss (mm)
ENČSN
16 60
 13,570
20 80
 1680
25 100
 23100
32 120
 29140
40 170
 36200
50 220
 48250
63 250

Kāds ir maksimālais spiediens, kas var tikt izmantots veicot kabeļu iepūšanu HDPE Optikas caurulēs?

HDPE optisko kabeļu aizsargcaurules tiek pārbaudītas pie spiediena 1,5 MPa uz 1 stundu. Pūšot, praksē parasti tiek izmantots spiediens no 1 līdz 1,2 MPa.

Kādi nosacījumi jāievēro uzstādot kabeļkanālus un kabeļkanālu kārbas uz degošiem celtniecības materiāliem?

Kabeļukanāli KOPOS ir droši uzstādami uz jebkāda celtniecības materiāla pēc uguns reakcijas klases, jo tos var uzstādīt uz visa veidu klasēm A1 – F. Tomēr ir jāievēro nosacījums, ka kabelis, kas ved caur kanālu, nav savienots, pārtraukts vai saspringts jebkurā līnijas garumā.

Kabeļkanālu kārbām ir dažādi. Dažām no tām ir A1 – F un daļai ir A1 – D. Attiecīgi ja kārbu ar A1 – D nepieciešams uzstādīt uz materiāla ar augstākas pakāpes uguns reakcijas klasi tad ir jāizmanto siltumizolācijas starplikas zem kārbas.

Kādas ir klases augsnei ar ko var piepildīt tranšejas spilvenu un apkārtni aizsargcaurulēm KOPOFLEX un KOPODUR?

Standarts ČSN 73 30 50 sadalīja augsni kopumā 7 klasēs. Kopsavilkums sniedz vienkāršotas īpašības.

KlaseAugsnes īpašības
1Kompakta augsne ar mīkstu konsistenci un nesaderīgu augsni ar grants granulām līdz 5 cm (maks. 10%)
2Kompakta augsne ar stingru konsistenci un ar vidēju piepildījumu ar grants graudiem līdz 10 cm
3Kompakta, cietas konsistences augsne, māla augsne ar mīkstu konsistenci un nesakļaujoša augsne, grants granti līdz 10 cm, cementa grants un aerēta klints
4Māla grants smags - regulāra tekstūra, rupjš grants ar graudiem līdz 25 cm un velēnu komponents līdz 0,1 m3, grants ar māla cementu, aerēta klints
5Neapstrādāti grants graudi 10 - 25 cm, nelīdzena ceturtās klases augsne ar māla cementa cieto konsistenci. Pilnīga aerēta klints.
6Klints, nesaderīga augsne ar akmeņlauztuvi līdz 0,1 m3
7Pilnīga klints

Precīza 1. klases definīcija saskaņā ar KOPOS KOLIN a.s. iesaka, ka KOPOFLEX un KOPODUR aizsargcaurules zemē ir pārklātas ar augsni līdz 50 mm graudiem, kas maksimāli 10% augsnē. Sīki izstrādātus nosacījumus nosaka EN 1610, kas aizstāj jau spēkā neesošu ČSN 73 30 50. Šeit ir apraksts par augsni, kas jau ir saskaņā ar standartu nedrīkst būt izmantota, bet apraksta precīzu augsnes veidu.

a) Kompakta, mīksta konsistence. Piem. aramzeme, māls, smiltis, dubļaina smiltis
b) nesaderīgi, vaļīgi graudi līdz 20 mm ar graudiem, kuru tilpums pārsniedz 20 līdz 50 mm, līdz 10% no pirmās klases augsnes, piemēram, smilts, smiltis ar grants, smilts grants, mazs un vidējs grants vai grants ar akmeņiem
c) celtniecības atkritumi un līdzīga rakstura substances, kas klasificēti kā pirmās klases augsne

Kādas ir jaunās uguns reakcijas klases degošiem materiāliem?

Kādas ir iespējas uzstādīt dubulto rozeti kabeļkanālu kārbās?

KOPOS sortimentā ir vairākas kanālu sistēmas, kuras var aprīkot ar dubultām rozetēm. Tās ir LK 80X28 2ZK, LK 80X28 2R, LK 80X28 2ZT un halogēnus - nesaturošās LK 80X28 2ZKHF un LK 80X28 2ZTHF.
LK 80X28 2R kanālu kārba ļauj uzstādīt 2 vienības (piemēram, vienu kontaktligzdu) vai uzstādīt vienu ierīci un VLK 80 / R vāku ar spaiļu plāksnēm. Kaste ir piemērota arī dubultā kontaktligzdai kopā ar spaiļu plāksnēm un VLK 80 / 2R vāciņu. Ja kaste ļauj uzstādīt divkāršu kontaktligzdu, tas tiek atzīmēts ar atbilstošo simbolu katalogā.

Kādas caurules var izmantot zemējuma stieples uzstādīšania iebūvējot ēku fasādē?

Saskaņā ar veco standartu, kas vairāk nav spēkā, zemējuma sistēmas vadītājs jāuzstāda ne-metāliskā lokanā caurule ar iekšējo diametru min. 29mm, iebūvējot to fasādē.

Šis standarts jau daudzus gadus jau nav spēkā, taču joprojām daudzi cilvēki vadās pēc tā.

Kā ražotājs, mēs iesakām izmantot caurules ar vidējo mehānisko noturību – 750N/5cm.

Vispiemērotākā elastīgā elektroinstalācijas caurule ir SUPER MONOFLEX 1240 ar iekšējo diametru min. 31,2mm.

Kāda uguns reakcijas klase ir kokam?

Dažāda tipa koksnei un koka materiāliem ar dažāda tipa uzstādīšanu un īpašībām ir attiecīgi dažādas uguns reakcijas klases. Lai iegūtu pārskatu, mēs sniedzam kopsavilkumu par visiem pazīstamākajiem materiālu veidiem un to piešķirtajām uguns rekcijas klasēm.
Lai iegūtu vairāk informācijas, noklikšķiniet šeit.

Kāda tipa kārbas mēs varam uzstādīt kokā (degošos celtniecības materiālos)?

Kas ir koks? Un vai mēs varam instalēt kārbu F celtniecības materiālos? Mūsu atbilde ir:

Saskaņā ar standartu EN 13 501-1 celtniecības materiāli iedalās uguns reakcijas klasēs no A1 – F. Mūsu gadījumā celtniecības materiālos tiek uzstādītas elektroinstalācijas. Paši elektroinstalācijas materiāli, piemēram tās pašas elektroinstalācijas kārbas nav pieskaitāmi pie celtniecības materiāliem un uz tiem nepiemērojas šī klasifikācija. Tomēr ir jāņem vēra uz kāda veida celtniecības materiāliem tiek veikta produkta elektromontāža.

Kaut gan koks ne vienmēr viennozīmīgi pieskaitāma pie F klasei. Cietā koksne, piemēram ozols un osis, ir bijuši pieskaitīti pie C1 uguns rekcijas klases, kas ir grūti uzliesmojošs materiāls. Ir saprotams tas, ka katrs koka materiāla veids, kas var būt dažādi apstrādāts un/vai krāsots vai piesūcināts ar dažādām vielām, var atbilst dažādām uguns reakcijas klasēm. Dažādiem materiāliem no dažādiem ražotājiem var atšķirties klasifikācija. Lai novērstu pārpratumus un kļūmes, apskatīsim turpmāk materiālus ar F klasi.

Lielākā daļa KOPOS kārbas ir izgatavotas no uguns noturīga materiāla kas ir noturīgs pret pārlieku karstumu un uguni, kas ir apliecināts ar testu ar 850°C karstu kvēlojošu stiepli saskaņā ar piemērojamo standartu EN 60 670-1. Pamatojoties uz pozitīvi izieto testu KOPOS elektroinstalācijas kārbas ir pieskaitāmas pie kategorijas 7.2.1.3. – izmantojams uzstādot virspusē vai iebūvējot vai daļēji iebūvējot vai iestrādājot dobās sienās un dobos griestos, dobā grīdā un furnitūrā, kā arī pie kategorijas 7.2.1.2. - izmantojams iebūvējot vai daļēji iebūvējot vai iestrādājot viegli uzliesmojošās sienās, viegli uzliesmojošos griestos, viegli uzliesmojošās grīdās.

Tamdēļ vairāk nav šaubu par drošu uzstādīšanu mūsu elektroinstalācijas kārbās un tādēļ uzstādot elektroinstalācijas KOPOS kārbās nav jāraizējas par celtniecības materiāla uguns reakcijas klasi, jo var uzstādīt visa veida celtniecības materiālos.

Kāda ir ievietoto kabeļu skaita kapacitāte kanāliem un caurulēm?

Piemēri izkārtojumam ir parādīti tabulā; to aprēķina, izmantojot 60% no iekšējā diametra.
Lai iegūtu vairāk informācijas, noklikšķiniet šeit.

Kāda ir definīcija terminam pašnodziestošs?

Pašnodziestošs ir noturība pret liesmas izplatīšanos, kas ir sadalīta pa produktu grupām (kārbas, kanāli, caurules). Katra grupa ir atšķirīga un tā precīza definīcija ir sniegta ar atbilstošiem standartiem. Kopīga iezīme termina formulējumos ir tāda ka produkts ir pašnodziestošs, ja testos noņemot liesmas avotu no produkta, dekšana izbeidzās vai pēc īsa laika izbeidzās.

Kāda ir atšķirība starp MARS un JUPITER kabeļu renēm?

Šie nosaukumi atšķiras ar kabeļu reņu izmēru sēriju.

MARS kabeļu renēm ir tradicionālie izmēri Čehijas tirgū, ar sānu augstumu 50 un 100 mm un platumu 62, 125, 250 un 500 mm. Renes kopējais garums ir 2,1 m.

JUPITER kabeļu renes tiek ražotas saskaņā ar standarta Eiropas izmēriem. Šo reņu sānu augstums ir 35, 60, 85 vai 110 mm, un tās ir pieejamas 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500 un 600 mm platumā. Renes standarta garums ir 3 m.

Kā var atdalīt spēka un datu kabeļus rozešu kabeļkanālā?

KOPOS piedāvā vairākus risinājumus kabeļlīniju atdalīšanai, paslēpšanai, sakārtošanai: plastmasa starpsieniņas PEKE 60 un PEP 60, ar foliju pārklātās plastmasa starpsienas PKS 70/60, pilnīgi metāla starpsieniņas PEP 60/K un ekranējošos kanālus SK 40X20 un SK 40X33:

  1. Starpsieniņu PEKE 60 izmanto lai sadalītu iekšējo kabeļkanāla telpu, lai nodrošināt korektu kabeļu izkārtojumu un sakārtotu tos.
  2. PKS 70/60 ar metāla folijas, kas ir modifikācija PEKE 60 starpsieniņai. Pateicoties plānai metāla kārtai, tai piemīt tādas pašas iekranējošas īpašības kā metāla starpsieniņām, taču vienlaicīgi tā ir vieglāka. Katra PKS 70/60 jāsavieno ar nākošo un jāsazemē, tam tiek lietots PLSK vads.
  3. PEP 60 ir jauna tipa plastmasa starpsieniņa kas ieklikšķinās kanāla iekšējā korpusa sliedītēs. Starpsieniņa šādi tiek iekārta kanālā tādējādi atdalošā virsma tiek nobīdīta no kanāla iekšējās sliedītes. Starpsieniņa nodrošina efektīvāku rozešu kanāla sadalīšanu.
  4. PEP 60/K metāla starpsieniņa ir ar līdzīgu formu plastmasa PEP 60 starpsieniņai – tās piestiprināšanas punkts ir arī nobīdīts no atdalošās plaknes. Tās stiprina ar PSK 1 skavām. Katra PEP 60/K jāsavieno zemējumam. Savienošanai jāizmanto PLSK vadi.

Ekranējošie kanāli SK 40X20 un SK 40X33 nodrošina ekselentu ekranēšanu no visām plaknēm. Un tie tiek izmantoti arī līdzīgi kā atdalošās starpsieniņas kabeļlīniju nodalīšanai.
Pilnīga ekranēšana var tikt nodrošināta tikai ievietojot vadītāju metāla apvalkā. Tādām vajadzībām ir paredzēti SK 40x20 un SK 40x33 ekranējošie kanāli. Līdzīgi kā starpsieniņas tie nodala kabeļu līnijas turklāt nodrošinot efektīvu ekranēšanas funkciju. Katru no kanāliem jāsavieno un jāsazemē ar PLSK vadiem.

Ik pēc cik metriem jāuzstāda KPS – aizsargvāki kabeļu skavām?

Ik pēc 3,5 m (vertikālās kabeļu trasēs) un tas ir tikai mehāniska barjera pret spontānu kabeļu lūzumu ugunsgrēka gadījumā.