Kompānijas politika

Mūsu prioritātes

Produkta kvalitāte
Klientu atbalsts
Korporatīvā kultūra

INOVĀCIJA

Mēs nepārtraukti meklējam jaunus veidus, kā uzlabot tehnoloģijas un produktus.

ELASTĪGA UN INDIVIDUĀLĀ PIEEJA

Mūsu klientiem patīk komplicēti risinājumi un viņu prasības tiek atrisinātas individuāli. Mēs veidojam spēcīgas un ilgtermiņa biznesa partnerattiecības.

CIEŅA

Mēs cienām katra cilvēka individualitāti. Mēs veicinām atklātu dialogu un vienkāršu risinājumu. Laipnība un izpalīdzība rada labas attiecības.

KOMANDAS DARBS

Mēs apzināmies, ka katrs darbinieks veicina uzņēmuma izaugsmi. Vienīgi motivētas un saliedētas grupas kļūst veiksmīgas un nepārtraukti sasniedz mērķus.

IZGLĪTĪBA

Zināšanu un prasmju uzlabošana ir neatņemama uzņēmuma stratēģijas sastāvdaļa.

DROŠĪBA

Vides aizsardzība, darba drošība un veselība ir prasības, kas iekļautas visās mūsu kompānijas darbībās. Mēs ievērojam stingrus ētikas un darba kontroles standartus.