Uzglabāšanas noteikumi plastmasas izstrādājumu uzglabāšanai

DARBĪBAS JOMA

Šie uzglabāšanas nosacījumi ir derīgi KOPOS Kolín a.s. ražotiem plastmasas produktiem un atbilst ČSN 64 0090 (plastmasas izstrādājumu uzglabāšana) prasībām.

I. VISPĀRĪGI

 1. Produkti ir jāaizsargā pret kaitīgām ietekmēm, piemēram, termisko starojumu, tiešu saules starojumu, mehāniskiem bojājumiem, organisko šķīdinātāju ietekmi utt.
 2. Temperatūrā, kas zemāka par 5 ° C un virs 35 ° C, ir jāievēro īpaša piesardzība, rīkojoties ar produktiem.
 3. Produktus nevar uzglabāt āra atvērtās noliktavās.
 4. Katra partija jāsadala.
 5. Dažādu plastmasu produkti ir jāsadala.
 6. Piegādājot no noliktavas, ilgstoši glabātas preces vispirms jāizdod.
 7. Produktu iepakojumu plēvēm jābūt tīrām, sausām un bez sliktas smakas.
 8. Lai izvairītos no pārpratumiem, uzglabāto produktu atsevišķie iepakojumi, jābūt pareizi un redzami marķēti.

II. UZGLABĀŠANAS PRASĪBAS

 1. Temperatūra uzglabāšanas laikā nedrīkst būt zemāka par -5 ° C un pārsniegt 45 ° C.
 2. Produkti jāuzglabā sausā, no putekļiem brīvā vidē, lai nepieļautu to bojājumus un deformāciju. Attālumam no siltuma avota jābūt vismaz 1 metram.
 3. Uzglabājot plastmasas izstrādājumus, ir šādi ierobežojumi:

  • tiešā saules starojuma, klimatiskās ietekmes, siltuma starojuma iedarbība;
  • glabāšana kopā ar organiskiem šķīdinātājiem, produktiem, kas satur organiskos šķīdinātājus, un citām ķimikālijām ar nepamatotu iedarbību attiecība uz uzglabātajiem produktiem;
  • ir aizliegta produktu glabāšana tuvumā ar pārtikas produktiem, kā arī higiēnas vielām, kas var ietekmēt to parametrus;
  • tiešs kontaktā ar gumiju un tās izstrādājumiem;
  • pastāvīga viena sāna slodze, saliekšana vai kraušanas vienam uz otra;
  • atspiešanās pret asām malām
 4. Kraujot produktus vai iepakojumus slāņos, kraušanas augstumam jābūt atbilstošam to stabilitātei un slodzes robežai.
 5. Cietās caurules, kanāli jāglabā horizontālā stāvoklī, kur attālums starp atbalstiem nedrīkst būt lielāks par 800 mm.
 6. Uzglabāšanas prasības var precīzi norādīt produktu rokasgrāmatās.
 

Nosacījumi metāla izstrādājumu uzglabāšanai

DARBĪBAS JOMA

Šie uzglabāšanas nosacījumi ir derīgi KOPOS Kolín a.s. ražotiem metāla produktiem un atbilst ČSN EN 60721-3-1 (Vides apstākļu klasifikācija, 3. daļa: Vides parametru grupas klasifikācija un to stingrības koeficients, 1. iedaļa: Produktu uzglabāšana).

I. VISPĀRĪGI

 1. Produkti ir jāaizsargā pret kaitīgām ietekmēm, piemēram, mehāniskiem bojājumiem, klimatisko vai ķīmisko iedarbību.
 2. Piegādājot no noliktavas, ilgstoši glabātās preces vispirms jāizsniedz (sistēma FIFO).
 3. Lai izvairītos no neskaidrībām, uzglabātajiem produktiem jābūt pareizi un redzami marķētiem.

II. UZGLABĀŠANAS PRASĪBAS

Lai izvairītos no bojājumiem, produkti ir jāuzglabā sausā, no putekļiem brīvā vidē.
Noliktavas specifikācija:

 • vieta, kas pilnībā izolēta no klimatiskās ietekmes, kas nozīmē slēgta telpa, kurā klimata ietekme ir pilnīgi novērsta;
 • ūdens klātbūtne ir pilnībā novērsta un produkts jāpasargā no tādiem mitruma avotiem kā: lietus, pilošas ūdens lāses, izplūdes ūdens, kondensāta ūdens;
 • absolūtā ķīmisko ietekmju novēršana, kas rodās sāls aerosola ietekmē.