Aizsardzības pakāpe - IP klasifikācija saskaņā ar EN 60 529

Aizsardzības pakāpe pret pieskaršanos pie bīstamām detaļām tiek apzīmēta ar atsevišķu burtu:

Burts, kurš norādīts aiz otrā cipara IP klasifikācijai, apzīmē personu aizsardzības pakāpi pret bīstamo detaļu pieskaršanās iespējamību, piem., IP 10B.

Šie cipari tiek izmantoti tikai šajos gadījumos:

* ja patiesā aizsardzība pret bīstamo daļu pieskaršanos ir augstāka nekā aizsardzība, uz kuru norāda pirmais raksturojuma cipars.
* ja ir norādīta tikai aizsardzība pret bīstamo daļu pieskaršanos, pirmais raksturojuma cipars šādā gadījumā tiek aizstāts ar burtu X
Šī augstākā aizsardzības pakāpe var tikt nodrošināta ar starpsieniņu, attālumu apvalka iekšpusē vai ar piemērotas formas atveru palīdzību.

A - aizsargāts pret pieskaršanos ar plaukstas virspusi
B - aizsargāts pret pieskaršanos ar pirkstu
C - aizsargāts pret pieskaršanos ar ierīci
D - aizsargāts pret pieskaršanos ar stiepli


Protection against contact and against penetration of foreign bodies Protection against water penetration
First digit Second digit
Code Protection degree Code Protection degree
0 No protection No protection against contact, no protection against penetration of foreign bodies 0 No protection No protection No protection against water penetration
1 Protection against big foreign bodies Protection against hand contact Protection against foreign bodies with diameter greater than >50mm 1 Protection against dripping water Protection against vertically dripping water
2 Protection against foreign bodies of medium size Protection against finger contact Protection against foreign bodies with diameter greater than >12mm 2 Protection against obliquely dripping water Protection against obliquely falling water drops (deviation up to 15° from the vertical)
3 Protection against foreign bodies Protection against contact with tools, wire, etc., for diameter greater than >2.5mm Protection against foreign bodies with diameter greater than >2.5mm 3 Protection against splashing water Protection against water splashing in all directions, 60° od svislého směru
4 Protection against grain-shaped foreign bodies Protection against contact with tools, wire, etc., for diameter greater than >1.0mm Protection against foreign bodies with diameter greater than >1.0mm 4 Protection against splashing water Protection against water splashing in all directions
5 Protection against dust settling Protection against contact
Protection against dust settling in the system
5 Protection against spurting water Protection against water spurting (from the jet) in arbitrary bevel-way
6 Protection against dust penetration Complete protection against contact Protection against dust penetration 6 Protection against flood Protection against temporary flood
      7 Protection against immersion Protection against temporary immersion
      8 Protection against immersion Protection against permanent immersion
      9 Water - high-pressure spurting hot  

Elektroinstalācijas cauruļu klasifikācijas kodi atbilstoši EN 61386-1 izlaidums 2

Kods klasificē caurules un to piederumus atbilstoši to spiedienizturībai, triecienizturībai un viszemākajai un visaugstākajai atļautajai instalācijas temperatūrai.

pirmais cipars otrais cipars trešais cipars ceturtais cipars piektais cipars
spiedienizturība triecienizturība viszemākā atļautā temperatūra visaugstākā atļautā temperatūra izturība pret liekšanu
1 ļoti zema 125 N 1 ļoti zema 0,5 J 1 + 5 °C 1 + 60 °C 1 cieta
2 zema 320 N 2 zema 1 J 2 - 5 °C 2 + 90 °C 2 lokana
3 vidēja 750 N 3 vidēja 2 J 3 - 15 °C 3 + 105 °C 3 lokana/elastīga
4 augsta 1250 N 4 augsta 6 J 4 - 25 °C 4 + 120 °C 4 atsperīga
5 ļoti augsta 4000 N 5 ļoti augsta 2,4 J 5 - 45 °C 5 + 150 °C    
            6 + 250 °C    
            7 + 400 °C    

Caurules: KOPOS typ 1516E - 1563    EN 2241 (320 N)    PVC
                KOPOS typ 4016E - 4063    EN 3341 (750 N)    PVC
                KOPOS typ 8016E - 8063    EN 4441 (1250 N)  PVC


Montāžas materiālu klasifikācijas kodi saskaņā ar EN 61386-25

Kods klasificē īpašības montāžas materialiem no elektroinstalācija cauruļu sistēmām.

pirmais cipars noturība pie šķērsvirziena slodzes 2 zema šķērsvirziena slodze
3 vidēja šķērsvirziena slodze
4 augsta šķērsvirziena slodze
otrais cipars triecienizturība 1 ļoti zema triecienizturība
2 zema triecienizturība
3 vidēja triecienizturība
4 augsta triecienizturība
5 ļoti augsta triecienizturība
trešais cipars zemās temperatūras diapazons 1 +5 °C
2 -5 °C
3 -15 °C
4 -25 °C
5 -45 °C
ceturtais cipars augstās temperatūras diapazons 0 +40 °C
1 +60 °C
2 +90 °C
3 +105 °C
4 +120 °C
5 +150 °C
6 +250 °C
7 +400 °C
piektais cipars korozijnoturība 1 zema noturība iekšā un ārā
2 vidēja noturība iekšā un ārā
3 vidēja noturība iekšā, augsta noturība ārā
4 augsta noturība iekšā un ārā
sestais cipars liesmas izplatība izturību 1 lismu neizplatošs
2 izplata liesmu
septītais cipars noturība pie aksiālās slodzes 0 nav precizēts
1 ražotāja norādītā