Aizsardzības pakāpe - IP klasifikācija saskaņā ar EN 60 529

Aizsardzības pakāpe pret pieskaršanos pie bīstamām detaļām tiek apzīmēta ar atsevišķu burtu:

Burts, kurš norādīts aiz otrā cipara IP klasifikācijai, apzīmē personu aizsardzības pakāpi pret bīstamo detaļu pieskaršanās iespējamību, piem., IP 10B.

Šie cipari tiek izmantoti tikai šajos gadījumos:

* ja patiesā aizsardzība pret bīstamo daļu pieskaršanos ir augstāka nekā aizsardzība, uz kuru norāda pirmais raksturojuma cipars.
* ja ir norādīta tikai aizsardzība pret bīstamo daļu pieskaršanos, pirmais raksturojuma cipars šādā gadījumā tiek aizstāts ar burtu X
Šī augstākā aizsardzības pakāpe var tikt nodrošināta ar starpsieniņu, attālumu apvalka iekšpusē vai ar piemērotas formas atveru palīdzību.

A - aizsargāts pret pieskaršanos ar plaukstas virspusi
B - aizsargāts pret pieskaršanos ar pirkstu
C - aizsargāts pret pieskaršanos ar ierīci
D - aizsargāts pret pieskaršanos ar stiepli


Protection against contact and against penetration of foreign bodiesProtection against water penetration
First digitSecond digit
CodeProtection degreeCodeProtection degree
0No protectionNo protection against contact, no protection against penetration of foreign bodies0No protectionNo protection No protection against water penetration
1Protection against big foreign bodiesProtection against hand contact Protection against foreign bodies with diameter greater than >50mm1Protection against dripping waterProtection against vertically dripping water
2Protection against foreign bodies of medium sizeProtection against finger contact Protection against foreign bodies with diameter greater than >12mm2Protection against obliquely dripping waterProtection against obliquely falling water drops (deviation up to 15° from the vertical)
3Protection against foreign bodiesProtection against contact with tools, wire, etc., for diameter greater than >2.5mm Protection against foreign bodies with diameter greater than >2.5mm3Protection against splashing waterProtection against water splashing in all directions, 60° od svislého směru
4Protection against grain-shaped foreign bodiesProtection against contact with tools, wire, etc., for diameter greater than >1.0mm Protection against foreign bodies with diameter greater than >1.0mm4Protection against splashing waterProtection against water splashing in all directions
5Protection against dust settlingProtection against contact
Protection against dust settling in the system
5Protection against spurting waterProtection against water spurting (from the jet) in arbitrary bevel-way
6Protection against dust penetrationComplete protection against contact Protection against dust penetration6Protection against floodProtection against temporary flood
   7Protection against immersionProtection against temporary immersion
   8Protection against immersionProtection against permanent immersion
   9Water - high-pressure spurting hot 

Elektroinstalācijas cauruļu klasifikācijas kodi atbilstoši EN 61386-1 izlaidums 2

Kods klasificē caurules un to piederumus atbilstoši to spiedienizturībai, triecienizturībai un viszemākajai un visaugstākajai atļautajai instalācijas temperatūrai.

pirmais ciparsotrais ciparstrešais ciparsceturtais ciparspiektais cipars
spiedienizturībatriecienizturībaviszemākā atļautā temperatūravisaugstākā atļautā temperatūraizturība pret liekšanu
1ļoti zema 125 N1ļoti zema 0,5 J1+ 5 °C1+ 60 °C1cieta
2zema 320 N2zema 1 J2- 5 °C2+ 90 °C2lokana
3vidēja 750 N3vidēja 2 J3- 15 °C3+ 105 °C3lokana/elastīga
4augsta 1250 N4augsta 6 J4- 25 °C4+ 120 °C4atsperīga
5ļoti augsta 4000 N5ļoti augsta 2,4 J5- 45 °C5+ 150 °C  
      6+ 250 °C  
      7+ 400 °C  

Caurules: KOPOS typ 1516E - 1563    EN 2241 (320 N)    PVC
                KOPOS typ 4016E - 4063    EN 3341 (750 N)    PVC
                KOPOS typ 8016E - 8063    EN 4441 (1250 N)  PVC


Montāžas materiālu klasifikācijas kodi saskaņā ar EN 61386-25

Kods klasificē īpašības montāžas materialiem no elektroinstalācija cauruļu sistēmām.

pirmais ciparsnoturība pie šķērsvirziena slodzes2zema šķērsvirziena slodze
3vidēja šķērsvirziena slodze
4augsta šķērsvirziena slodze
otrais ciparstriecienizturība1ļoti zema triecienizturība
2zema triecienizturība
3vidēja triecienizturība
4augsta triecienizturība
5ļoti augsta triecienizturība
trešais ciparszemās temperatūras diapazons1+5 °C
2-5 °C
3-15 °C
4-25 °C
5-45 °C
ceturtais ciparsaugstās temperatūras diapazons0+40 °C
1+60 °C
2+90 °C
3+105 °C
4+120 °C
5+150 °C
6+250 °C
7+400 °C
piektais ciparskorozijnoturība1zema noturība iekšā un ārā
2vidēja noturība iekšā un ārā
3vidēja noturība iekšā, augsta noturība ārā
4augsta noturība iekšā un ārā
sestais ciparsliesmas izplatība izturību1lismu neizplatošs
2izplata liesmu
septītais ciparsnoturība pie aksiālās slodzes0nav precizēts
1ražotāja norādītā