16.5.2023

Biedrības mērķis ir Latvijas Republikas ugunsdzēsības un ugunsdrošības servisa uzņēmumu un darbinieku apvienošana kopīgam radošam darbam un to interešu aizsardzība.
Latvijas Ugunsdrošības asociācija” dibināta 2002. gadā un uz pašreizējo brīdi apvieno ap 30 Latvijas un starptautiskos vadošos ugunsdzēsības un ugunsdrošības servisa uzņēmumus. Biedrība sadarbojas ar citām sabiedriskām organizācijām, ka piemēram Latvijas Darba Devēju Konfederācijas” biedrs un Iekšlietu Ministrijas sabiedrības Konsultatīvās drošības padomes biedrs un vada darba grupu “Ugunsdrošība un civilā aizsardzība”.

Kā svarīgāko uzdevumu savai darbībai, Biedrība izvirza iedzīvotāju ugunsdrošības nodrošināšanu valstī un uzskata, ka to var panākt ar vienotu darbību likumdošanas un normatīvās bāzes pilnveidošanā, kvalitatīvu ugunsdrošības, pakalpojumu sniegšanu, profesionālu speciālistu sagatavošanu un efektīvu sabiedrības informēšanu jautājumos par ugunsdrošību. Īpašā uzmanība, pēc Biedrība biedru domām, šo jautājumu risināšanā un aktualizēšanā sabiedrībā ir jāveltī sadarbībai ar masu informācijas līdzekļiem.
Vairāk par biedrību var atrast šeit: http://www.lua.lv/

LUA

Mēs KOPOS Kolin, kā atbildīgs ražotājs, atbalstam Biedrības mērķus un gatavi aktīvi iesaistīties dažāda veida pasākumos, lai uzlabotu Latvijā izmantoto uguns noturīgo kabeļu montāžas risinājumu kvalitāti.

Kopos pat reiz un arī iepriekšējos gadus aktīvi komunicē Latvijas profesionālajā vidē par šo tēmu, konsultējot un organizējot dažāda formāta seminārus par uguns noturīgajām kabeļu līnijām.

Mēs (KOPOS) uzskatām par svarīgu, lai ne tikai montāžas, bet  jau projekta stadijā tiktu paredzēti korekti un droši montāžas risinājumi uguns noturīgām kabeļu līnijām. Redzot iespēju dalīties ar jau esošo pieredzi Latvijā un ar pieredzi kas iegūta citās ES valstīs redzam, ka mūsu dalība LUA var sekmīgi uzlabot uguns noturīgo risinājumu kvalitāti republikas līmenī.