23.5.2024

KOPOS KOLÍN a.s. ražotos halogēn-brīvos kanālus tagad ir iespējams uzstādīt un izmantot vidē ar temperatūru no -25 līdz 90 °C. Mēs tiem veicām plašāka diapazona temperatūras izturības testu, un kad tie ir veiksmīgi izturēti, produktus bez bažām var izmantot prasīgākā temperatūras vidē.

Mēs pastāvīgi cenšamies ieviest uzlabojumus, kas palielina mūsu produktu vērtību.