28.6.2023

Telpu aizsardzība pret troksni ir viens no kvalitatīva mājokļa pamatiem. Ēkas celtniecībā ir jādomā par detaļām, kas bieži vien lielā mērā ietekmē kopējo rezultātu. Nepietiek tikai ar kvalitatīvu būvmateriālu izmantošanu, bet jādomā arī par to savstarpējo saistību, lai novērstu sekundāro skaņas viļņu rašanos.
Sekundārie skaņas viļņi var rasties arī no nepareizas elektroinstalācijas, tāpēc KOPOS savos produktos koncentrējas arī uz šīs problēmas novēršanu. Konstrukcijas un izmantotie produkti no KOPOS elektroinstalācijas kārbu klāsta garantē, ka to izmantošana neietekmē sienas skaņas izolāciju.